«Києву потрібен
економічний план розвитку...»
В. Пилипишин.
Передвиборча програма Віктора Пилипишина Зміни світ на краще! Зроби перший крок!

Розділ 7: Бізнесові питання

«СВОЯ СПРАВА»

Для забезпечення розвитку підприємництва держава має допомогти охочим у започаткуванні бізнесу. Стабільний розвиток малого та середнього бізнесу має вплив на економічне зростання всієї країни та підвищення добробуту населення. Місцева влада повинна стимулювати інтерес підприємців до розвитку. Наші головні ініціативи у цій сфері: 

  • Створення муніципальної програми сприяння розвитку підприємництва та малого  бізнесу. Одним із основних заходів програми буде створення структури з надання повного комплексу послуг громадянам щодо започаткування і ведення підприємницької діяльності. До основних функцій цієї структури буде належати: навчання основам ведення підприємницької діяльності; надання консультаційних послуг по створенню і веденню підприємницької діяльності; послуги зі складання звітності; юридично правова допомога тощо. Програма також буде передбачати проведення семінарів для тих, хто виявив бажання або вже займається бізнесом.

  • Створення єдиної реєстраційної палати. Законодавчі підстави для роботи служби „єдиного вікна" вже створено, але до цього часу єдині офіси не працюють на повну силу.  Добре організована робота єдиних офісів надасть можливість значно полегшити процес реєстрації підприємств, зменшить терміни та суттєво знизить можливість хабарництва.

  • Молодіжні програми розвитку бізнесу. Ми пропонуємо започаткувати курс для молодих фахівців, що передбачає навчання конкретним інструментам управління бізнесом. Молодим бізнесменам важливо навчитися працювати в командах, що складаються з фахівців різних структурних одиниць. Також планується створення мережі бізнес-інкубаторів, головною метою яких буде звільнення майбутніх підприємців на початку становлення бізнесу від усіх питань, що не пов'язані безпосередньо з їхньою діяльністю: приміщення та техніка, реєстрація, бухгалтерія тощо.

«ЗАХИЩЕНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

Основна частина інвестицій сьогодні зосереджена у Києві. Це відбувається тому, що Київ є містом з розвинутою соціальною і транспортною інфраструктурою. До того ж Київ сьогодні розвивається дуже швидко. У Києві багато позитивних змін, це місто-метрополія. Тому люди хочуть жити у Києві, а за людьми ідуть і капітали. Інвестор сприяє розвитку міста, натомість влада має гарантувати інвестору захист його інвестицій:

  • Соціальна відповідальність бізнесу.  Соціальна відповідальність бізнесу є необхідною складовою успішного соціального розвитку Києва, важливою умовою конструктивної взаємодії бізнесу, суспільства та держави. Ми пропонуємо перевести діалог між суспільством та соціально відповідальним бізнесом у русло прагматичних дій. Громадськість, як головний замовник має разом із державними органами допомогти бізнесу усвідомити свою соціальну відповідальність та ефективно реалізувати її з використанням усього комплексу механізмів. Ми намагатимемось створити такі прозорі та сприятливі організаційно-правові умови для бізнесу, які би реально стимулювали його соціальну відповідальність. Ми бачимо реалізацію соціальної відповідальності бізнесу перед територіальною громадою міста через: сприяння бізнесу стійкому розвитку громади шляхом участі у вирішенні пріоритетних соціальних проблем, підтримки слабких і недієздатних, підвищення рівня культури і патріотизму населення, стимулювання його ділової активності, збереження оточуючого середовища; соціальне замовлення на основі укладення органами влади соціальних контрактів з некомерційними організаціями та залученням бізнесу, створення фондів соціального інвестування; механізм соціальної діагностики, за допомогою якого виявляються пріоритетні соціальні проблеми, в результаті чого органи влади і соціально відповідальний бізнес отримують достовірну інформацію про потреби населення для планування і здійснення цілеспрямованих соціальних заходів.

  • «Служба Омбудсмена» - радника міського голови із захисту прав підприємців. В основному влада веде діалог із населенням, намагаючись дбати про права громадян.  Але права підприємців все ще не цікавлять владу. ЇЇ основна увага до підприємців полягає у збиранні податків, проведенні численних перевірок і залученні до розвитку соціально-економічної інфраструктури шляхом внесення до бюджету грошових коштів взамін на право займатись підприємництвом на певній території. Ми вважаємо розвиток підприємництва важливою складовою розвитку міста і планую відкрити у Києві службу захисту прав підприємців, яка сприятиме їхній взаємодії з київською владою і, завдяки якій влада нарешті почне прислухатися до проблем бізнесу. 

  • Реалізація стратегічних проектів, які слугуватимуть рушійною силою розвитку та змін міста. Зусилля місцевої влади мають бути спрямовані на розвиток регіону й одночасно на те, щоб показати його переваги тим, хто захоче інвестувати саме цей регіон. Місто має опрацювати спільно з Урядом програми фінансування в рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями проектів, які є необхідними для забезпечення безпечного функціонування міста та розвитку ведення бізнесу (інфраструктурні проекти - метрополітен, аеропорт, мости, велика окружна дорога, легке метро, паркінги; будівництво заводу з переробки будівельного сміття з подальшим використанням при будівництві доріг; реконструкція міських очисних споруд; будівництво сміттєспалювального та сміттєпереробного заводів; програми енергозбереження; створення туристичної зони - «Київське золоте кільце» тощо). Крім цього, за рахунок бюджетних коштів мають фінансуватись Стратегічні (флагманські) проекти, які слугуватимуть рушійною силою розвитку та змін міста (всебічний розвиток дитини, модернізація та заміна комунікацій у житлово-комунальному господарстві, Генеральний план розвитку транспорту та інфраструктури, новітні технології з утилізації твердих побутових відходів, реконструкція застарілого житлового фонду, Євро - 2012, програма підтримки підприємств малого та середнього бізнесу тощо).

  • Поліпшення економічних умов та підсилення конкурентності економіки. Власний економічний потенціал набагато важливіший, ніж той, що приходить ззовні. Влада повинна прагнути, насамперед, до розширення власної бази, росту рівня кваліфікації місцевих кадрів, до відкритості. Політика у сфері конкуренції має піклуватися про те, аби конкуренція могла виконувати свої  функції. Пріоритет має надаватися тим секторам економіки, які мають реальні умови для отримання конкурентних переваг на ринку. Особливо актуальним є визначення саме таких галузей і створення дієвого механізму підтримки пріоритетних виробників, вдосконалення на цій основі структури виробництва. Наша політика у створенні конкурентних переваг буде зосереджена, насамперед, на тих напрямах, де роль держави незамінна, - на розвитку загальної інфраструктури, освіти, науки. Ми збираємось створити відповідні умови для виникнення і поліпшення чинників конкурентних переваг шляхом: перевіреної у часі та в галузевих пріоритетах точкової підтримки технологічних і експортно орієнтованих виробництв; недопущення проявів монополізму і створення рівних умов для конкуруючих суб'єктів; розвитку вимогливого попиту на продукцію і послуги; стимулювання підприємств до проведення глобальної стратегії щодо перспектив розвитку, підвищення ефективності, конкурентоспроможності; постійного і вдосконалення інфраструктури - транспорту, телекомунікацій, зв'язку, освіти, охорони здоров'я і науки.

 

Приєднатись до команди Віктора Пилипишина Поставити своє запитання Віктору Пилипишину Петиція на захист парків Києва